About us

شرکت سیمرغ درمانگر ایرانیان بر اساس تجربیات بنیانگذاران در حیطه ی ملزومات پزشکی در سال 1399 خورشیدی شکل گرفته است. مدیران این مجموعه، کار خود در زمینه ی واردات کالاهای مربوط به حیطه ی درمان را در سال 1378 خورشیدی با اخذ نمایندگی از چند برند معتبر دنیا در زمینه ی آرتروسکوپی، لاپاروسکوپی و خدمات بستری با شرکت های آرترکس آمریکا، گیمی آلمان و هیل رام آمریکا آغاز نمودند. در ادامه و به موازات توسعه ی کار و بازار فروش و در جهت افزایش سبد کالائی، واردات محصولات کمپانی لوکامد انگلستان در زمینه ی لاپاراسکوپی و کمپانی های بمای آلمان و تکنی مد فرانسه نیز در دستور کار این مجموعه قرار گرفت. شیوع فراگیر بیماری کرونا، مدیران مجموعه را بر آن داشت تا در جهت رفع نیازهای فوری هموطنان و کادر درمان، نسبت به واردات خط تولید ماسک و گان پزشکی اقدام نماید تا قدمی هر چند کوچک در نیل به هدف یاد شده بردارد.با تنگ تر شدن حلقه های تحریم های ایالات متحده و همپیمانانش و با دنبال آن سخت تر شدن هر چه بیشتر تبادلات ارزی در جهت واردات کالا، مدیران مجموعه ی سیمرغ درمانگر را بر آن داشت تا در حد توان، نسبت به تولید کالاها و ملزومات پزشکی در داخل کشور اقدام نمایند. در راستای تحقق این هدف و به عنوان اولین گام، در چند فاز اجرائی، تولید نیمه مستقل کالاهای مصرفی در زمینه ی آرتروسکوپی و لاپاراسکوپی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. همچنین در این مدّت، صادرات کالاهای پزشکی تولیدی در داخل کشور به قلمرو همسایگان نیز مد نظر سیاستگزاران مجموعه قرار گرفت و در این راستا، ضمن انجام بازاریابی موفق، هم اینک ی سیمرغ درمانگر ایرانیان در آستانه ی صادرات محصولات پزشکی به کشورهای همجوار قرار گرفته است.به امید روزی که بیماران و کادر درمان در اقصی نقاط دنیا، دسترسی آسان و مناسب به ملزومات پزشکی مورد نیاز در فرآیند درمان داشته باشند و کشور ما نیز سهم شاخصی در این جهت ایفا نماید.

© 2021 Nelson Architecture. All Rights Reserved.